PSYCHOTERAPIA /długoterminowa/


Psychoterapia długoterminowa jest jedną z form profesjonalnej pomocy osobom pozwalającą zrozumieć , w jaki sposób doświadczenia z przeszłości regulują ich obecne funkcjonowanie, powodując dyskomfort i cierpienie.

To cykl indywidualnych spotkań, w których psychoterapeuta towarzyszy osobie w procesie rozumienia uczuć i poznawania siebie. Psychoterapia pomaga w dokonaniu trwałej zmiany w relacjach interpersonalnych i w sposobie myślenia o sobie samej.

Psychoterapeuta dba o to, aby wspólna praca podczas spotkań była efektywna i prowadziła do osiągania wyznaczonych wcześniej celów a także by osoba doświadczała ciepłej, zdrowej relacji z psychoterapeutą. Treści ujawniane przez klienta podczas spotkań z psychoterapeutą są objęte zasadą poufności. Spotkania mają stałą częstotliwość (odbywają się 1-2 razy w tygodniu) oraz stały termin.

KONSULTACJE


Jest to pierwszy krok-diagnoza problemu, poznanie siebie nawzajem oraz oczekiwań, wymiana informacji zwrotnych, a także zaplanowanie strategii pomocowej.

1-3 spotkań z psychoterapeutą, w trakcie których Klient określa swój problem, a terapeuta proponuje odpowiednią formę pomocy psychologicznej (terapia krótkoterminowa, długoterminowa, psychoedukacja). Konsultacja psychoterapeutyczna umożliwia również poznanie terapeuty, jego sposobu i miejsca pracy oraz zbadanie gotowości klienta do podjęcia psychoterapii.

PSYCHOTERAPIA ON-LINE


Zapraszam do skorzystania z oferty psychoterapii online – za pośrednictwem wideorozmowy Skype.

Psychoterapia on-line skierowana jest do osób, które z różnych względów (pobyt za granicą, przyczyny zdrowotne, potrzeba elastycznych terminów sesji) nie mogą skorzystać z terapii bezpośrednio w gabinecie. Psychoterapia on-line daje tym osobom możliwość uzyskania pomocy psychologicznej.

Psychoterapia online odbywa się w postaci wideorozmowy (Skype) – adres do kontaktu otrzymasz po opłaceniu sesji.

Warunkiem odbycia sesji przez Skype’a lub telefon jest wcześniejsze wniesienie opłaty na konto.

Kontakt podlega zasadzie poufności, co oznacza, że treść sesji nie jest udostępniana osobom postronnym

Osoby które pozostają w psychoterapii przez Skype’a zachęcam do cyklicznego kontaktu w gabinecie, jeżeli tylko jest to możliwe.

TERAPIA PAR


Każda osoba tworząc związek, wnosi do pary pewne, nawet nie do końca uświadamiane oczekiwania, swoje dotychczasowe przeżycia w bliskich relacjach, wiedzę na temat związku i swojej roli w nim. W trakcie terapii para pracuje nad tymi obszarami, oraz poznaje swoje konfliktowe oczekiwania (np.; opieki i dominacji), nazywa i uświadamia sobie mechanizmy prowadzące do konfliktów, wypracowuje lepsze sposoby komunikacji
W trakcie psychoterapii udzielam : 
Pomocy w rozpoznaniu źródeł konfliktu
Pomocy w konstruktywnym rozwiązaniu konfliktu
Pomocy w porozumiewaniu się: wyrażaniu oczekiwań, uczuć, ustalaniu zasad funkcjonowania
Pomoc w podjęciu decyzji o rozstaniu
Efekty: ustąpienie problemu, poprawa komunikacji, lepsze rozumienie motywów działania, lepsze rozumienie własnych i partnera granic, poprawa relacji i wzajemnej życzliwości, poszerzenie wiedzy o wpływie historii rodziny na wzajemne stosunki,

INTERWENCJA KRYZYSOWA /krótkoterminowa/


Interwencja kryzysowa to pomoc w czasie intensywnych zdarzeń życiowych.

Pomoc psychologiczna w trudnej, kryzysowej sytuacji polega na zapewnieniu wsparcia, bezpieczeństwa, czasami udzieleniu porad, pokierowaniu. Ważne jest umożliwienie, stworzenie warunków do asymilacji i przeżycia danego trudnego doświadczenia .Gdy doświadczasz krańcowych sytuacji, np. śmierci bliskiej osoby ,nagłej choroby, utraty pracy, przemocy ze strony najbliższych (psychicznej lub/i fizycznej), gdy jesteś osobą współuzależnioną, wtedy potrzebne jest Ci poczucie bezpieczeństwa, obniżenie lęku, a zwłaszcza wsparcie.

Dzięki temu możesz wyjść z kryzysu i spojrzeć nań chłodnym okiem, z zewnątrz. Wrócić do poziomu swojego funkcjonowania sprzed kryzysu.