Specjalizuję się w krótkoterminowej (kilka miesięcy) i długoterminowej (ponad rok) psychoterapii indywidualnej oraz w terapii par

Teresa Raczkowska

Im bardziej człowiek jest świadomy, tym bardziej jest wolny...

„Psychoterapeuta? To nie dla mnie, nie chcę otwierać się przed kimś obcym” – to częsta odpowiedź na hasło „pomoc psychologiczna”. Jednak  czasem łatwiej porozmawiać z obcą osobą o swoich problemach niż z kimś bliskim kto nie wie jak nam pomóc. Empatyczne wsparcie  dobrego psychologa który nie ocenia ,dla którego każda sprawa jest równie ważna  to często jedyne wyjście z sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy.

Nazywam się Teresa Raczkowska. Prowadzę gabinet psychoterapeutyczny w Warszawie, którym zajmuję się przede wszystkim krótkoterminową i długoterminową psychoterapią indywidualną oraz terapią par. Korzystając z bogatego doświadczenia staram się pomóc osobom z najróżniejszymi problemami. Psychoterapia to najlepszy sposób na zmartwienia, depresję, stres i kryzysy, które w pędzącej współczesności dotykają każdego z nas. Odczuwamy poczucie bezsensu naszych działań, utraciliśmy radość z życia,
doświadczamy przemocy w różnej postaci.

Coraz częściej potrzebujemy pomocy i wsparcia kogoś, kto nas wysłucha i spróbuje nakierować na odpowiednie tory.

Porozmawiajmy. Zapraszam do mojego gabinetu w dzielnicy Mokotów lub do kontaktu on-line

Jeżeli jesteś osobą, która:

- żyje w stresie, przewlekłym zmęczeniu, ma depresję, czuje lęk, unika kontaktów z ludźmi,

- utraciła spontaniczność, nie potrafi poradzić sobie z własnymi emocjami i ich wyrażaniem, ma trudności z podejmowaniem decyzji, chce nauczyć się komunikować skuteczniej i bardziej prawdziwie niż dotąd,

- chce tworzyć zdrowe relacje z innymi (współpracownikami, bliskimi, obcymi), ale nie potrafi stworzyć satysfakcjonującego związku,

- czuje, że nie realizuje się w pełni, cierpi z powodu niskiego poczucia własnej wartości, obniżonego nastroju, smutku, bezsilności. Stale zamartwia się, ma problemy w komunikowaniu siebie i własnych potrzeb, a chce lepiej poznać i rozumieć własne „ja”,

- jest w kryzysie życiowym, czuje się bezradna i zagubiona, odczuwa wewnętrzną pustkę, ma poczucie osamotnienia,

- ma dolegliwości (np. bóle głowy, bóle żołądka, trudności ze snem itp.) na które lekarz nie znajduje uzasadnienia medycznego,

- ma zaburzenia jedzenia (anoreksja , bulimia),

- nie może pozbyć się natrętnych myśli lub zachowań, chce uwolnić się od szkodliwych przyzwyczajeń, perfekcjonizmu, chce działać zgodnie ze swoją potrzebą w przemyślany sposób a nie zgodnie z nawykiem,

- ma poczucie bezsensu życia, że nic jej się nie udaje, trudno jej zadbać o siebie,

- doświadcza przemocy fizycznej, psychicznej i ekonomicznej, poszukuje wsparcia, zrozumienia,

- chce po prostu być wysłuchana.

Pomoc psychologa

Kiedy warto zdecydować się na psychoterapię? Kiedy jesteśmy czymś zaniepokojeni, przeżywamy trudne relacje czy nie możemy odnaleźć spełnienia, potrzebujemy żywego kontaktu z osobą, która nas zobaczy, pomoże w zrozumieniu samego siebie. W jej towarzystwie mocniej czujemy swoją obecność, uwrażliwiamy się na uczucia i potrzeby.

PSYCHOTERAPIA /długoterminowa/

PSYCHOTERAPIA /długoterminowa/

Psychoterapia jest jedną z form profesjonalnej pomocy osobom doświadczającym psychicznego cierpienia.

ZOBACZ WIĘCEJ...

Psychoterapia dla par
KONSULTACJE

KONSULTACJE

Jest to pierwszy krok-diagnoza problemu, poznanie siebie nawzajem oraz oczekiwań, wymiana informacji zwrotnych, a także zaplanowanie strategii pomocowej.

ZOBACZ WIĘCEJ...

PSYCHOTERAPIA ON-LINE

PSYCHOTERAPIA ON-LINE

Zapraszam do skorzystania z oferty psychoterapii online – za pośrednictwem wideorozmowy Skype.

ZOBACZ WIĘCEJ...

TERAPIA PAR

TERAPIA PAR

Każda osoba tworząc związek, wnosi do pary pewne, nawet nie do końca uświadamiane oczekiwania, swoje dotychczasowe przeżycia w bliskich relacjach, wiedzę na temat związku i swojej roli w nim.

ZOBACZ WIĘCEJ...

INTERWENCJA KRYZYSOWA /krótkoterminowa/

INTERWENCJA KRYZYSOWA /krótkoterminowa/

Interwencja kryzysowa to pomoc w czasie intensywnych zdarzeń życiowych.

ZOBACZ WIĘCEJ...

Profesjonalizm

Dosko­nale zdaję sobie sprawę, jak ważne w codzien­nej pracy psy­cho­loga jest pro­fe­sjo­nalne podej­ście do pacjenta, dla­tego wybie­ra­jąc mnie, wybie­rasz doświad­czo­nego psy­cho­te­ra­peutę z wykształ­ce­niem psy­cho­lo­gicz­nym wzbo­ga­co­nym kil­ku­let­nim, reko­men­do­wa­nym przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Psy­cho­lo­giczne szko­le­niem z zakresu psy­cho­te­ra­pii, uzu­peł­nio­nym wie­lo­let­nim doświad­cze­niem, sta­łym mery­to­rycz­nym roz­wo­jem oraz regu­larną super­wi­zją pro­wa­dzona przez naj­lep­szych i cer­ty­fi­ko­wa­nych super­wi­zo­rów Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psy­cho­lo­gicz­nego. Zdro­wie psy­chiczne pacjenta jest dla mnie zawsze naj­waż­niej­sze, dla­tego w każdą tera­pię anga­żuję się tak samo, ofe­ru­jąc moż­li­wie naj­lep­szą pomoc psy­cho­te­ra­peu­tyczną.

 

Zaufanie, Bezpieczeństwo

Dobry psychoterapeuta niezależnie od swojej orientacji teoretycznej (poznawczo-behawioralnej, systemowej, humanistycznej czy psychodynamicznej) stale rozwija swoje umiejętności, poddaje się superwizji (konsultuje swoją pracę z doświadczonym psychoterapeutą) i ma za sobą własną psychoterapię oraz trening rozwoju osobistego. Dzięki temu łatwiej zadba o to, by jego cechy osobowości i nierozwiązane sprawy życiowe nie zakłócały procesu terapii. Rzetelny psychoterapeuta przestrzega standardów etycznych, określonych w Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty, podchodzi do swojej pracy z pasją, zaangażowaniem i odpowiedzialnością oraz stosuje się do Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty, gwarantując pełną dyskrecję i poufność.

Skuteczność

Psychoterapię integracyjną wyróżnia odbudowanie przez klienta umiejętności identyfikowania własnych potrzeb, wzrost zaufania do samego siebie oraz odnalezienie chęci i własnych zasobów do podejmowania zmian w życiu. Odbywa się to w atmosferze życzliwej akceptacji terapeuty, który dokonuje klaryfikacji treści i emocji klienta, czym uczy go identyfikowania stanów emocjonalnych. Terapia skupiona jest na teraźniejszości, ale skierowana na przyszłość. Koncentracja na całej osobowości, a nie na izolowanych objawach odpowiada za utrzymanie się poprawy w czasie, jak również zapobiega tzw. przemieszczeniu objawu, czyli sytuacji, w której dochodzi do usunięcia obecnego objawu, przy jednoczesnym utworzeniu nowego przez nierozwiązane konflikty wewnętrzne czy deficyty.

Referencje moich klientów

 • “Z całego serca polecam spotkania psychoterapeutyczne z Panią Teresa. Jest bardzo ciepłym i pogodnym człowiekiem,a przede wszystkim specjalista na swoim miejscu. Rzetelna i zawsze skoncentrowana na pacjencie, pomogła mi "wydorośleć", umocniła w wyrażaniu swojego zdania i myśleniu nie tylko o innych ale wreszcie o sobie. Bardzo dziękuje Pani Tereso za "odkrycie" siebie.”

  Katarzyna

 • “Bardzo polecam Panią Teresę. Towarzyszy mi już od 4 miesięcy i jest bardzo wyrozumiałą i spokojną osobą. Pozwala dostrzec emocje i odczucia o których wcześniej nie miałam pojęcia. Powoli odzyskuję pewność siebie i zaczynam rozumieć pewne wzorce swoich zachowań. Mam nadzieję że kiedyś uda mi się w pełni stanąć na nogi.Szczerze polecam Panią Teresę.”

  Anna

 • “Pani Teresa przeprowadza mnie przez wyboistą i trudną drogę do samej siebie. I jest na tej drodze opiekunem wyrozumiałym dla podknięć i niezwykle pomocnym przy podnoszeniu się z nich. Polecam wszystkim, którzy potrzebują przyjaznego spojrzenia na siebie samych.”

  Aśka

 • “Wspaniała terapeutka, bardzo kompetentna, doświadczona o głębokiej wiedzy. Wcześniej wogóle nie mogłam rozmawiać z innymi osobami o wlasnych uczuciach, a przy rozmowie z panią Teresą dzieje się magia. Od początku czuję się widziana, wysłuchana i nie osądzona. Każda sesja terapeutyczna na prawdę coś mi daje. Zaczęłam poznawać samą siebie i po latach w mgle odżywam. Gorąco polecam!”

  Monica

 • “Polecam.Od ponad roku chodzę na terapię.Podczas spotkań,Pani Teresa w subtelny sposób ukierunkowuje myśli,w celu spojrzenia na problem z innej strony.Fachowo zmienia podejście pacjenta do spraw,które przytłaczają i obniżają poczucie własnej wartości.Rozmowy z Panią Teresą czynią mnie mocniejszą.H”

  Hanna Maria

 • “Bardzo polecam. Trudno znaleźć naprawdę dobrego terapeutę, któremu można w pełni zaufać, który w pełni akceptuje, widzi człowieka, a nie samo zaburzenie. Podejmowałam terapię u kilku osób, ale dopiero u Pani Teresy poczułam prawdziwą autentyczną relację, pracę i możliwość zmian. Nie spotkałam terapeuty, który poświęca tyle uwagi, daje pełne poczucie bezpieczeństwa.”

  M.

Gabinet Psychoterapeutyczny Teresa Raczkowska
Al.Niepodległości 92/98 m 43
02-582 Warszawa

pon. - śr.
14:00 - 20:00

Terminy konsultacji online
ustalane indywidualnie